Rezultatele asteptate a fi obtinute in urma derularii activitatii A.1. Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0187, in concordanta cu legislatia in vigoare, constau in:
 • 1 Studiu de inventariere-cartare detaliata a speciilor si habitatelor de interes comunitar realizat pentru a fi folosit ca suport in elaborarea Planului de management, elaborat.
 • 1 Baza de date elaborata ce va contine cartografierea GIS a distributiei speciilor si habitatelor, realizata pentru a fi folosita la elaborarea Planului de management, inclusiv 13 harti elaborate: 1 pentru principalele tipuri de Ecosisteme, 3 Habitate, 9 Specii, pentru care a fost declarat situl ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.
 • 1 Studiu privind mediul abiotic in ROSCI0187 Pajistile lui Suciu realizat pentru a fi folosit in elaborarea Planului de management, realizat
 • 1 Baza de date elaborata ce va contine cartografierea GIS a tuturor factorilor abiotici din zona ariei naturale protejate ROSCI0187, inclusiv 12 harti elaborate: harta geologica, unitatilor de relief, topografica, hipsometrica, expozitiei versantilor, pantelor, geomorfologie, hidrologica, temperaturilor, precipitatiilor, claselor si tipurilor de sol.
 • 1 Studiu de evaluare detaliata a impactului antropic, inclusiv studiul socio-economic, realizat pentru a fi folosit ca suport in elaborarea Planului de management elaborat
 • 1 Baza de date elaborata ce va cuprinde presiunile actuale si amenintarile viitoare asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata ROSCI0187, inclusiv 24 de harti GIS elaborate cu presiunile actuale, respectiv amenintarile viitoare, pentru fiecare specie si habitat de interes comunitar realizate pentru a fi folosite la elaborarea Planului de management.
 • 1 Studiul de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu realizat pentru a fi folosit ca suport in elaborarea masurilor de management din cadrul Planului de management elaborat
 • 1 Baza de date elaborata ce va cuprinde figurarea spatiala a statutului de conservare a speciilor si habitatelor din aria naturala protejata ROSCI0187, inclusiv 12 harti GIS elaborate pentru speciile si habitatele de interes comunitar, folosite la elaborarea Planului de management
 • 12 Planuri/Protocoale de monitorizare elaborate pentru speciile si habitatele de interes comunitar pentru care a fost declarat situl Natura 2000 realizate.
 • 1 Plan de management elaborat si aprobat, pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.
 • 1 Studiu SEA realizat si aprobat conform legislatiei in vigoare pentru ROSCI0187 Pajistile lui Suciu

Rezultatele asteptate a fi obtinute in urma derularii activitatii A.2. Activitati de consultare, constientizare si informare, constau in:
 • 2 conferinte (1 conferinta de lansare a proiectului si 1 conferinta de incheiere a proiectului si prezentarea rezultatelor obtinute) organizate.
 • 2 sondaje de opinie realizate (inainte de demararea campaniei de constientizare si dupa incheierea campaniei de constientizare – fiecare realizat pe 1 esantion de 1000 de persoane) si 2 rapoarte de cercetare a sondajului (inainte si dupa realizarea campaniei de constientizare).
 • 10 intalniri publice de informare si constientizare, organizate in cele 10 localitati de pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0187 (1 intalnire pentru fiecare localitate), la care vor participa minim 30 de persoane la fiecare din cele 10 intalniri (minim 300 de participanti in total) realizate.
 • 1 site web realizat
 • 10 vernisaje (cu 30 de imagini, de cate 10 zile fiecare) si 10 ateliere de lucru/intanliri organizate (cate 1 atelier de lucru in fiecare din cele 10 unitati scolare) organizate
 • 1 (un) film documentar si 1 film scurt, tip reclama, pentru aria naturala protejata ROSCI0187 Pajistile lui Suciu realizate si difuzate

Rezultatele asteptate a fi obtinute in urma derularii activitatii A.3. Intarirea capacitatii administrative, constau in:
 • 3 sesiuni de instruire, de cate 3 zile fiecare, realizate pentru 6 reprezentanti apartinand custodelui
 • 1 Drona achizitionata.

Rezultatele asteptate a fi obtinute in urma derularii activitatii A.4. Managementul proiectului, constau in:
 • 3 sesiuni de instruire, de cate 3 zile fiecare, realizate pentru 6 reprezentanti apartinand custodelui
 • 1 Drona achizitionata.
 • 1 UIP functional organizat

Rezultatele asteptate a fi obtinute in urma derularii A.5. Auditul financiar al proiectului, constau in:
 • 2 rapoarte de audit elaborate