A.2.1. Activități de promovare a proiectului și informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia
A.2.2.2. – Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din arealul sitului Natura 2000 ROSCI0187 – localitatile Blaj, Bucerdea Granoasa, Farau, Hoparta, Jidvei, Lopadea Noua, Radesti, Sancel, Teius, Sona, cu privire la valorile ariei naturale protejate, prin organizarea de întalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare.
A.2.2.4. – Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii habitatelor si speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0187, prin organizarea în 10 unitati scolare a unor ateliere de lucru si discutii în cadrul orelor de dirigentie, pe baza realizarii unei expozitii itinerante de fotografie si distribuirea de materiale informative
A.2.2.5. – Realizarea unui film documentar si a unui film scurt, tip reclama pentru aria naturala protejata ROSCI0187 Pajistile lui Suciu