O
biectivul general al proiectului este asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, in cadrul unui proces participativ ce vizeaza elaborarea planului de management si informarea/constientizarea factorilor interesati cu privire la beneficiile conservarii sitului Natura 2000.

Prin domeniul si tematica abordate, de intarire a managementului unui sit Natura 2000 si implicit de dezvoltare a Retelei Natura 2000 in Romania si implementarea Directivelor Habitate si Pasari, proiectul contribuie direct la realizarea obiectivului specific 4.1. al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020, si anume „Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate”.

Prin intermediul proiectului se implementeaza o actiune de tip A (elaborarea Planului de Management) pentru Situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.

Proiectul „Planificarea managementului conservarii biodiversitatii pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu”, pe langa stabilirea strategiilor si masurilor de management care se impun necesare in vederea asigurarii conservarii biodiversitatii din cadul ariei naturale protejate, isi propune si cresterea nivelului de constientizare si informare a populatiei cu privire la importanta resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltari durabile in acord cu principiile ecologice, care sa asigure pe termen lung atat bunastarea comunitatii umane, cat si a biodiversitatii.

post-eco-3

Obiectivul general al proiectului este: Asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, in cadrul unui proces consultativ deschis, transparent si participativ vizand elaborarea planului de management si informarea/ conştientizare factorilor interesati cu privire la beneficiile conservarii sitului Natura 2000.
• Obiectiv specific 1: Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, in concordanţa cu legislaţia in vigoare;
• Obiectiv specific 2: Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul ariei naturale protejate vizate de proiect, evidentiindu-se conceptul de dezvoltare durabila locala: dezvoltare economica viabila, protecţia mediului şi mentinerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de interes comunitar;
• Obiectiv specific 3: Dezvoltarea capacitatilor organizaţiilor şi instituţiilor implicate in managementul sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.

In cadrul proiectului sunt incluse urmatoarele activitati:
• A.1.1. Realizarea unui Studiu de inventariere – cartare detaliata a speciilor si habitatelor de interes comunitar pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, precum si cartografierea GIS a distributiei acestora, informatii ce vor sta la baza elaborarii Planului de management;
• A.1.2. Realizarea unui Studiu privind mediul abiotic in situl ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, ce va sta la baza elaborarii Planului de management;
• A.1.3. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliata a impactului antropic asupra sitului Natura 2000 ROSCI0187 si cartografierea GIS spatiala a impactului antropic generat in acesta arie protejata;
• A.1.4. Eveluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din situl natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu;
• A.1.5. Realizarea planurilor/protocoalelor de monitorizare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu;
• A.1.6. Elaborarea Planului de management aferent sitului ROSCI0187 in concordanta cu standardele si legislatia in vigoare si aprobarea acestuia de autoritatile de mediu competente;
• A.1.7. Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planul de Management aferent sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu;
• A.2.1. Activitati de promovare a proiectului si informare pentru disemniarea informatiilor acestuia;
• A.2.2. Activitati de crestere a nivelului de constientizare a grupurilor tinta vizate conform Planului de comunicare: comunitatile locale, institutii ale statului/factori de decizie, publicul larg, alte institutii interesate;
• A.2.2.1. Evaluarea gradului de informare si constientizare a populatiei privind valorile si semnificatia ariei protejate – realizarea sondajelor de opinie inainte si dupa campania de informare si constientizare;
• A.2.2.2. Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din arealul sitului Natura 2000 ROSCI0187 – localitatile Blaj, Bucerdea Granoasa, Farau, Hoparta, Jidvei, Lopadea Noua, Radesti, Sancel, Teius, Sona, cu privire la valorile ariei naturale protejate, prin organizarea de intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare;
• A.2.2.3. Realizarea unui site web pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu;
• A.2.2.4. Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii habitatelor si speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0187, prin organizarea in 10 unitati scolare a unor ateliere de lucru si discutii in cadrul orelor de dirigentie, pe baza realizarii unei expozitii itinerante de fotografie si distribuirea de materiale informative;
• A.2.2.5. Realizare unui film documentar si a unui film scurt, tip reclama, pentru aria naturala protejata ROSCI0187 Pajistile lui Suciu;
• A.3. Intarirea capacitatilor organizatiilor si institutiilor implicate in managementul sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu;
• A.4. Managementul proiectului (planificarea, implementarea si monitorizarea/evaluarea activitatilor).

post-eco-3

Desi, in situl ROSCI0187 Pajistile lui Suciu au mai fost realizate studii stiintifice, proiecte, lucrari de doctorat, aria naturala protejata de interes comunitar Pajistile lui Suciu nu are un plan de management aprobat.

In cadrul acestei arii a fost implementat un proiect LIFE (LIFE05 NAT/RO/000158) in perioada Ianuarie 2005 – Ianuarie 2010 de catre Centrul de Initiativa pentru Mediu – C.R.I.M. in parteneriat cu Societatea Herpetologica Romana – S.R.H. Proiectul LIFE s-a adresat suprafetei initiale a sitului de 367 ha, la nivelul anului 2007, vizand o singura specie – Vipera ursinii rakosiensis (Vipera de faneata). Aceste studii/proiecte s-au axat in principal pe specia Vipera ursinii rakosiensis, fara a face referiri in mod special, la managementul speciilor si habitatelor de interes comunitar/national din situl Natura 2000 ROSCI0187, in vederea mentinerii acestora intr-o stare favorabila de conservare.

In cadrul activitatilor de informare si constientizare, ce se vor derula in cadrul proiectului propus, se vor prezenta si obiectivele de patimoniu din localitatile de pe raza sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu. Pentru promovarea obiectivelor din patrimoniul cultural se poate obtine finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural. Finantare se aloca pentru urmatoarele activitati:
• Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
• Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
• Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
• Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.
Dupa finalizarea proiectului propus, se poate obtine finantare pentru implementarea Planului de Management in cadrul programului Life.