Grupurile tinta vizate de prezentul proiect au fost identificate in functie de legatura acestora cu managementul, conservarea si utilizarea resurselor naturale in situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu. Acestea sunt in primul rand comunitatile locale ce se gasesc pe teritoriul sau in vecinatatea sitului Natura 2000 (Blaj, Bucerdea Granoasa, Farau, Hoparta, Jidvei, Lopadea Noua, Radesti, Sancel, Teius, Sona): locuitorii comunelor; reprezentanti ai administratiei publice locale (consilieri, primari) apartinand localitatilor mai sus mentionate; cadrele didactice, dar si elevi; reprezentanti ai firmelor/agentilor economici cu activitati in vecinatatea si pe teritoriul sitului; asociatii ale agricultorilor, fermierilor, propietarilor de terenuri; ONG-uri locale.

Este foarte important ca grupurile tinta vizate de proiect sa fie informate si sa se poata implica astfel incat sa beneficieze de avantajele ce deriva din statutul de sit Natura 2000, ceea ce proiectul isi propune sa realizeze. De asemenea, avand in vedere specificul proiectului care presupune implicarea actorilor relevanti in elaborarea Planului de management, un grup tinta important este cel al institutiilor statului cu atributii in gestionarea resurselor naturale, cum sunt: Consiliul Judetean Alba, Institutia Prefectului judetului Alba, Directia Agricola Judeteana Alba, Regia Nationala a Padurilor – Directia Silvica Alba, Sistemul de Gospodarire a Apelor Alba. Totodata, un grup tinta este reprezentat de vizitatorii/turistii, care vor afla mai multe despre patrimoniul natural al sitului Natura 2000 si al altor arii naturale protejate din judetul Alba si importanta protectiei acestora.