Proiect:

“Planificarea managementului conservarii biodiversitatii pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu”, cod SMIS 2014+ 101985

Beneficiar:

Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu

Perioada de implementare a Proiectului:

Perioada de implementare a Proiectului este de 30 de luni, respectiv intre data de 01.05.2017 si data de 31.10.2019.

Valoarea contractului de finantare:

Valoarea totala a proiectului este de 4.052.494,76 lei cu TVA, din care valoarea eligibila neramburasabila din FEDR este de 3.444.620,55 (85%), iar valoarea eligibila neramburasabila din bugetul national este de 607.874,21 (15%).

Arie naturala protejata vizata de proiect:

Proiectul vizeaza aria naturala protejata ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, din judetul Alba, avand o suprafata de 16.017 ha, declarata sit Natura 2000 prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, modificat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2387/2011 si prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 46/2016.

Contextul general al proiectului:

Proiectul „Planificarea managementului conservarii biodiversitatii pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu ”, pe langa stabilirea strategiilor si masurilor de management care se impun necesare in vederea asigurarii conservarii biodiversitatii din cadul ariei protejate, isi propune si cresterea nivelului de constientizare si informare a populatiei cu privire la importanta resurselor naturale locale, la necesitatea unei dezvoltari durabile in acord cu principiile ecologice, care sa asigure pe termen lung atat bunastarea comunitatii umane, cat si a biodiversitatii.

Prin domeniul si tematica abordate, de intarire a managementului unui sit Natura 2000 si implicit de dezvoltare a Retelei Natura 2000 in Romania si implementarea Directivelor Habitate si Pasari, proiectul contribuie direct la realizarea obiectivului specific 4.1. al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020, si anume „Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate”.

Prin intermediul proiectului se implementeaza o actiune de tip A (elaborarea planului de management) pentru Situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, din judetul Alba.

Scopul/Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului consta in asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, in cadrul unui proces consultativ deschis, transparent si participativ vizand elaborarea planului de management si informarea/ conştientizare factorilor interesati cu privire la beneficiile conservarii sitului Natura 2000.

Obiectivele specifice ale proiectului:
  • Obiectiv specific 1: Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, in concordanţa cu legislaţia in vigoare;
  • Obiectiv specific 2: Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul ariei naturale protejate vizate de proiect, evidentiindu-se conceptul de dezvoltare durabila locala: dezvoltare economica viabila, protecţia mediului şi mentinerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de interes comunitar;
  • Obiectiv specific 3: Dezvoltarea capacitatilor organizaţiilor şi instituţiilor implicate in managementul sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.