Î
n anul 2016, Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu a devenit custodele sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu, localizat în județul Alba, pentru o perioada de 10 ani, in baza Conventiei de Custodie nr. 16 din 16.05.2016, incheiata cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului. Ulterior, ca urmare a instituirii Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, a fost incheiat Actul Aditional nr.1 la Conventia de Custodie nr. 16/16.05.2016 semnat in data de 20.07.2017.

La momentul preluarii custodiei, pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu nu existau elaborate si aprobate conform legislatiei in vigoare, documentele de reglementare specifice administrarii unei astfel de arii, respectiv: Regulamentul de organizare si functionare si/sau Planul de Management.

Prin urmare, inca din momentul incheierii Conventiei de Custodie, AETM a elaborat Regulamentul de organizare si functionare al situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, pentru care a depus toate eforturile necesare in vederea consultarii factorilor interesati, respectiv a comunitatilor locale si a tuturor autoritatilor implicate, obtinand puncte de vedere si recomandari pe care le-a implementat in cadrul documentului elaborat, iar ulterior aprobarile necesare din partea autoritatilor, conform prevederilor legislative in vigoare. In prezent, Regulamentul este supus avizarii prin Ordin de Ministru.

In acelasi timp, având în vedere faptul că până în prezent, pentru aceasta arie naturală protejată de interes comunitar, nu a fost elaborat și aprobat un Plan de Management, AETM a elaborat si depus o Cerere de Finanțare pentru proiecul cod SMIS 101985 „Planificarea managementului conservarii biodiversitatii pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu”, în cadrul apelului deschis pentru Programul Operațional Infrastructura Mare – Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric – Obiectiv specific – 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, pentru care a semnat Contractul de Finanțare nerambursabilă nr. 48 din data de 03.05.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.