Activitatile proiectului constau in:

A.1. Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0187, in concordanta cu legislatia in vigoare

A.1.1. Realizarea unui Studiu de inventariere – cartare detaliata a speciilor si habitatelor de interes comunitar pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, precum si cartografierea GIS a distributiei acestora, informatii ce vor sta la baza elaborarii Planului de management.

A.1.2. Realizarea unui Studiu privind mediul abiotic in situl ROSCI0187 Pajistile lui Suciu, ce va sta la baza elaborarii Planului de management.

A.1.3. Realizarea unui Studiu de evaluare detaliata a impactului antropic, inclusiv studiu socio-economic, asupra sitului Natura 2000 ROSCI0187 si cartografierea GIS spatiala a impactului antropic generat in acesta arie protejata.

A.1.4. Evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.

A.1.5. Realizarea planurilor/protocoalelor de monitorizare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.

A.1.6. Elaborarea Planului de management aferent sitului ROSCI0187 in concordanta cu standardele si legislatia in vigoare si aprobarea acestuia de autoritatile de mediu competente.

A.1.7. Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planul de Management aferent sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.

A.2. Activitati de consultare, constientizare si informare

A.2.1. Activitati de promovare a proiectului si informare pentru disemniarea informatiilor acestuia.

A.2.2. Activitati de crestere a nivelului de constientizare a grupurilor tinta vizate conform Planului de comunicare: comunitatile locale, institutii ale statului/factori de decizie, publicul larg, alte institutii interesate.

A.2.2.1. Evaluarea gradului de informare si constientizare a populatiei privind valorile si semnificatia ariei protejate – realizarea sondajelor de opinie inainte si dupa campania de informare si constientizare.

A.2.2.2. Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din arealul sitului Natura 2000 ROSCI0187 – localitatile Blaj, Bucerdea Granoasa, Farau, Hoparta, Jidvei, Lopadea Noua, Radesti, Sancel, Teius, Sona, cu privire la valorile ariei naturale protejate, prin organizarea de intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare.

A.2.2.3. Realizarea unui site web pentru situl Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.

A.2.2.4. Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii habitatelor si speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0187, prin organizarea in 10 unitati scolare a unor ateliere de lucru si discutii in cadrul orelor de dirigentie, pe baza realizarii unei expozitii itinerante de fotografie si distribuirea de materiale informative.

A.2.2.5. Realizare unui film documentar si a unui film scurt, tip reclama, pentru aria naturala protejata ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.

A.3. Intarirea capacitatilor organizatiilor si institutiilor implicate in managementul sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajistile lui Suciu.
A.4. Managementul proiectului (planificarea, implementarea si monitorizarea/evaluarea activitatilor).

A.5. Auditul financiar al proiectului