Pajistile lui Suciu - Proiect cofinantat

PLANIFICAREA MANAGEMENTULUI CONSERVĂRII 
BIODIVERSITĂȚII PENTRU SITUL NATURA 
2000 ROSCI0187 PAJIȘTILE LUI SUCIU
COD SMIS 2014+ 101985

ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE, TURISM SI MEDIU

Organizatie non-profit

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


ARIE PROTEJATA


Afla mai multe despre aria noastra protejata.EVENIMENTE CULTURALE

Afla care sunt evenimentele din cadrul proiectului Pajistile lui Suciu.TURIST INFO


Afla regulamentul ariei naturale protejate de interes comunitar.FORUM


Discuta subiecte de interes in legatura cu proiectul.


GALERIE FOTO SI VIDEO

PAJISTILE LUI SUCIU

DESPRE AETM

Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu.
img

Asociatia pentru Educatie, Turism si Mediu.

 

Asociația pentru Educație, Turism și Mediu (AETM) este o organizație non-guvernamentală, înființată în anul 2003 cu scopul identificării și îmbunătățirii performanței de mediu, prin reducerea impactului și riscurilor asupra mediului. Prin scopul și activitatea pe care o desfășoară, asociația are trei direcții principale, respectiv: protecția mediului, educația tinerilor și turismul responsabil. Prin urmare, Asociația vizează: identificarea, elaborarea și implementarea de programe cu caracter ecologic (cultura ecologică fiind foarte scazută în prezent), sportiv-turistic, dezvoltarea societății civile și democrației în rândul tinerilor, întreprinderea acțiunilor menite să promoveze proiectele de mediu, identificarea și obținerea surselor de finantare pentru asigurarea unui cadru propice elaborării proiectelor de mediu.

În anul 2016, AETM a devenit custodele sitului Natura 2000 ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu, localizat în județul Alba. Având în vedere faptul că până în prezent, pentru aceasta arie naturală protejată de interes comunitar, nu a fost elaborat și aprobat un Plan de Management, AETM a depus o Cerere de Finanțare în acest sens, în cadrul apelului deschis pentru Programul Operațional Infrastructura Mare - Axa Prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric - Obiectiv specific - 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, pentru care a semnat Contractul de Finanțare nerambursabilă nr. 48 din data de 03.05.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.